top of page

Studieaanbod

Brede eerste graad

Een brede vorming, waarbij we je verschillende talenten of je belangstelling, zoveel mogelijk aanspreken, vinden we zeer belangrijk. Het aanbod aan keuzemodules is dan ook zeer ruim.

 

Het indelen in klassen gebeurt bij ons niet volgens de keuzemodules ... dat willen we net doorbreken. We zijn van mening dat een gezonde mix van leerlingen ervoor zorgt dat elke leerling zich maximaal ontplooit en dit met dezelfde hoge kwaliteitsgaranties. Tijdens de keuzemodules worden de leerlingen opnieuw ingedeeld in een andere, nieuwe klasgroep. Dit komt de sociale integratie ten goede. Het helpt bovendien om een open wereldbeeld te ontwikkelen & dat helpt ook om een tolerante samenleving mee op te bouwen.

1A

Latijn

Sport

Wereldkeuken & Human Arts

Wetenschap & Techniek (nieuw!)

1B

Sport

Wereldkeuken & Human Arts

Wetenschap & Techniek (nieuw!)

2A

Klassieke talen (Latijn)

Maatschappij & welzijn

Moderne Talen & Wetenschappen

Sport

2B

STEM-Technieken

Verzorging en Welzijn

Lessentabel 1A
lessenrooster 1A 2122-1.jpg
Lessentabel 1B
lessenrooster 1B 2122-1.jpg
Lessentabel 2A
lessenrooster 2A 2122-1.jpg
Lessentabel 2B
lessenrooster 2B 2122-1.jpg

Tweede graad doorstroom

Anker Tweede en erde graad doorstroom

Onze school heeft tal van richtingen. Koppel dit aan een kleinschalige aanpak met ruime aandacht voor kwaliteit, differentiatie en leerzorg, en je krijgt de ideale ingrediënten voor een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Wij geloven sterk in persoonlijkheidsopbouw en zetten daarom heel wat vakoverschrijdende projecten op in en buiten de klasmuren.

Richtingen:

Latijn

Moderne Talen

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Zeesport - Omni - Voetbal

Humane wetenschappen

Uitstap_Brugge.JPG

Derde graad doorstroom

Richtingen:

Welzijn 

Humane Wetenschappen 

 

Wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde

 

Sportwetenschappen

Sportwetenschappen

Zeesportwetenschappen

 

Latijn

Latijn - Moderne Talen (* onder voorbehoud)

Latijn - Wiskunde (* onder voorbehoud)

Economie

Economie - Moderne Talen
Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

Anker Tweede en derde graad dubbele finaliteit

Tweede graad dubbele finaliteit

Sport

 

Ook zeesport in een TSO aanbod. Deze richting is uniek in Vlaanderen. Klemtoon ligt in het verwerven van drie zeesporten: golfsurfen, zeilen & windsurfen. Ook andere watersporten worden aangeboden. Telkens wordt gewerkt in drie niveaugroepen. Verschillende leerlingen stoten ondertussen door tot de top van Vlaanderen in hun discipline.

Maatschappij en Welzijn

Opvolger van de studierichting STW. Deze studierichting bereidt de leerlingen uitstekend voor op een opleiding verpleger, zorgkundige, kleuterleider, leraar lager onderwijs, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, enz. 

Anker Tweede en derde graad arbeid

Derde graad dubbele finaliteit

Sportbegeleiding

Ook zeesport in een TSO aanbod. Deze richting is uniek in Vlaanderen. Klemtoon ligt in het verwerven van drie zeesporten: golfsurfen, zeilen & windsurfen. Ook andere watersporten worden aangeboden. Telkens wordt gewerkt in drie niveaugroepen. Verschillende leerlingen stoten ondertussen door tot de top van Vlaanderen in hun discipline.

Gezondheidszorg

Opvolger van de studierichting STW. Deze studierichting bereidt de leerlingen uitstekend voor op een opleiding verpleger, zorgkundige, kleuterleider, leraar lager onderwijs, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, enz. 

Tweede graad arbeid

Mechanica

Zorg & Welzijn

Derde graad arbeid

Richtingen:

Basiszorg en ondersteuning
Thuis & Bejaardenzorg/ Zorgkundige
Zorgkundige DUAAL
Kinderbegeleider DUAAL
        
Preventief onderhoud machines en installaties
Pijpfitten/Lassen/Monteren
Lasser Monteerder DUAAL

logo_ATH_Maerlant_NEW_RGB (1).jpg
bottom of page