top of page

Tweede graad doorstroom

Onze school heeft tal van richtingen. Koppel dit aan een kleinschalige aanpak met ruime aandacht voor kwaliteit, differentiatie en leerzorg, en je krijgt de ideale ingrediënten voor een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Wij geloven sterk in persoonlijkheidsopbouw en zetten daarom heel wat vakoverschrijdende projecten op in en buiten de klasmuren.

Richtingen en lessentabellen:

Latijn

Moderne Talen

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Zeesport - Omni - Voetbal

Humane wetenschappen

Tweede graad dubbele finaliteit

Sport

 

Ook zeesport in een TSO aanbod. Deze richting is uniek in Vlaanderen. Klemtoon ligt in het verwerven van drie zeesporten: golfsurfen, zeilen & windsurfen. Ook andere watersporten worden aangeboden. Telkens wordt gewerkt in drie niveaugroepen. Verschillende leerlingen stoten ondertussen door tot de top van Vlaanderen in hun discipline.

Maatschappij en Welzijn

Opvolger van de studierichting STW. Deze studierichting bereidt de leerlingen uitstekend voor op een opleiding verpleger, zorgkundige, kleuterleider, leraar lager onderwijs, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, enz. 

Tweede graad arbeid

Mechanica

Zorg & Welzijn

logo_ATH_Maerlant_NEW_RGB (1).jpg
bottom of page